SG550M-8M-07/02 04:37

Overgangen mellom natt/dag har her gitt ei trolsk stemning. Kamera blir forvirra av lysforholda, og havner mitt mellom dag/natt-modus. Men kollå er på plass ved brakebusken sin for tredje gang.